Yoga i skolan

Du behöver inte vara vig. Du får vara med även om du har svårt att vara stilla. Det är okej att fnissa. Det kan kännas löjligt och pinsamt, vilket är helt okej.

Hur yogan tas emot av en klass högstadie- eller gymnasieelever skiljer sig åt beroende på såväl ungdomarnas sociala sammansättning och dagsform. De delar alla ett identitetsskapande stadie i livet där allt runtomkring har en inverkan i processen. Vad andra ger dem en bild av att de är blir lätt den egna uppfattningen av sig själva, om inte en strävan efter att leva upp till eller stark rebellisk kraft att göra motsats till. Somliga ber om yoga för att finna ett inre lugn i all den stress som orsakas av alla intryck och påtryckingar från omgivningen, andra säger att den är löjlig eller helt enkelt inget för dem. Men vi testar.

Yoga för ungdomar är därför konkret, enkel och lagom utmanande fysiskt och mentalt. Med ett skarpt lärarlett fokus kan en ungdomsklass under ett yogapass gå från att vara splittrad och delvis rastlös och stöddig till att bli tyst, lugn och be om att få stanna en stund till. Den största utmaningen har för många i detta varit att för en stund blunda och inte bry sig om alla andra i rummet.