Handledning

Men hur gör jag då?

Varje situation och individ som vi möter är unik och så är även vi som möter människor med psykisk ohälsa i vårat arbete. Det finns ingen färdig mall som funkar jämt. I handledningen förs ett samtal om din personliga inställning och ingång i arbetet. Specifika utmaningar benas ut, problematiseras och alternativ till tillvägagångssätt diskuteras. Handledningen kan innebära stöd i professionellt förhållningssätt, praktiskt upplägg för yogapass, val av miljö för arbete med människor med psykisk ohälsa och/eller hjälp i hur du som privatperson förhåller dig till och kan hjälpa någon i din närhet som lider av psykisk ohälsa.

Ett handledningsmöte tar ca 60 minuter och innebär vidare kontakt för uppföljning via mail. Det är inte ovanligt att flera möten är aktuellt och de sker då förslagsvis en gång i månaden.