Föreläsning: yoga vid psykisk ohälsa

Vad är det som gör att yoga hjälper mot psykisk ohälsa?

Mandella börjar alltid sina föreläsningar med en guidning in i kroppslig närvaro för att med den upplevelsen som utgångspunkt berätta om hur hon använder sig av yoga som en del av behandling av psykisk ohälsa. Synen på psykisk ohälsa och dess uttryck problematiseras och fördomar prövas i ett för många nytt sätt att förhålla sig till det som är svårt i livet. Paralleller dras inte ovanligen till Mandellas egna erfarenheter av psykisk instabilitet och hur hon fann yogan som ett konstruktivt verktyg för att må bättre efter år av diverse terapier och behandlingsformer. Mandella tar in åhörarens egen upplevelse av det som sagts och avrundar med frågor, diskussion och återkoppling till kroppslig närvaro.