Dansa på idrotten

Under en idrottslektion kan mycket hända för en grundskole- eller gymnasieklass. Under denna timme finns möjlighet att påverka gruppkonstellationer, sammanhållning, samarbete samt individuellt mod och självkänsla i längre utsträckning än inom många andra skolämnen. Dans ingår som en del i läroplanen för skolidrotten där eleverna ska uppvisa taktkänsla, koordination och koreografisk förmåga.

Streetdance grundar sig till stor del på att hitta ”gunget” (groove) i musiken för att därifrån använda koordinationsrörelser (moves) för att uttrycka musikens rytmer och melodier. På dessa läggs uttryck (attitude) där varje rörelse får något att kommunicera. Rörelserna binds sedan samman till en koreografi som eleverna får lära sig och upprepa för att se sig själva och/eller sina klasskamrater repetera till noga utvald hiphopmusik där grooves, moves och attitude blir till elevens egna dansuttryck. Beroende på elevernas ålder och tidstillgång ges de eventuellt ytterligare möjlighet att genom tydliga instruktioner fritt välja mellan de grooves, moves och attitudes som övats in under lektionen, skapa egna koreografier samt göra battleövningar där de utmanas i att dansa sina uttryck mot varandra.

Det är mer eller mindre utmanande för varje klass och individ att våga dansa. Att ta ut rörelser och röra på kroppen i estetiskt syfte som dessutom arbetar med känslouttryck kan vara en tröskel att komma över. Med lekfull och stabil lärarledning leds eleverna in i samklang med musik och varandra där de både får finna ett gemensamt uttryck och rikta uttrycket mot varandra i ett kommunikativt utbyte som varken kräver gemensamt verbalt språk eller tidigare vänskap. I detta infinner sig gruppsammanhållning, samarbete och stärkt identitetsupplevelse. Och ofta även en härligt svettig dansglädje.